Vrije Universiteit Brussel


Het belang van de elektriciteit in onze samenleving

Allegorische symboliek

allegorie Vrij naar: "The Central Station", H.C. Cushing, Jr., New York

Het belang van de elektriciteit in onze samenleving wordt verduidelijkt in de allegorische afbeelding hierboven, een symbolische voorstelling waarbij een abstract begrip zoals elektriciteit wordt weergegeven door mythische personages.
Dat er een diepere betekenis achter schuilt blijkt reeds uit de lege banderol (phylacterium) onderaan de afbeelding.
De afbeelding toont drie personages:

  • De centrale vrouwelijke figuur kijkt fier voor zich uit en verlicht de omgeving met haar lamp als een lichtgevend baken. Zij staat voor de verlichting, nog steeds een van de basistoepassingen van de elektriciteit.
  • Rechts zien we een mannelijk figuur, rustig gezeten maar klaar om met zijn gespierde lichaam de noeste arbeid aan te vatten en het wiel dat hij ter hand neemt te doen draaien. Hij staat voor de toepassing van elektriciteit als drijfkracht: motoren, aandrijvingen, elektrische voertuigen, vermogenselektronica,..
  • De figuur links, met zijn caduceus en gevleugelde hoofd en voeten, is een weergave van Hermes (of Mercurius), de boodschapper, klaar voor een nieuwe missie. Hij staat voor de toepassing van de elektriciteit voor de gegevensoverdracht: in de tijd van de figuur telegrafie en telefonie, vandaag de dag zou ook wat we ICT noemen hier onder vallen.

Het afgebeelde trio staat dus model voor de diverse toepassingen van de elektrische energie en illustreert het belang van de elektriciteit in onze samenleving.

Deze figuur werd ontleend aan The Central Station, een Amerikaans elektrotechnisch vaktijdschrift uit de vroege twintigste eeuw. Het is een voorbeeld van een mixed-gender allegorie waar beide geslachten zijn in uitgebeeld.

Men kan weliswaar beweren dat dergelijke allegorieën oud-modische relicten zijn uit lang vervlogen tijden, die niet meer passen in het kader van de moderne communicatie; anderzijds is het wel zo dat de in de afbeelding gesymboliseerde hoofdtoepassingen van de elektriciteit in onze samenleving (verlichting, drijfkracht en gegevensoverdracht) vandaag de dag nog steeds aan de orde zijn, en dat hun symboliek vdus nog onverminderd geldt. Bovendien bevat de afbeelding een aantal aspecten die verrassend actueel zijn voor onze tijd, zo staat het mixed-gender karakter model voor de -- heden ten dage als zeer belangrijk beschouwde -- diversiteit.

.

Men kan dus wel stellen dat deze afbeelding na meer dan honderd jaa ook vandaag nog het potentieel bezit om de elektrotechniek op multidisciplinaire, diverse en maatschappelijk relevante wijze voor te stellen. Zij maakt gebruik van een tijdloze mythologische beeldtaal om het belang van de elektriciteit in onze samenleving en haar bijdrage tot het algemeen maatschappelijk welzijn te ilustreren. Zij staat dan ook voor een brede culturele benadering van de elektriciteit, en bevestigt de elektrotechnicus als intellectueel die een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid draagt welke het louter techno-economische overstijgt, en is aldus een gepast symbool voor ETEC.

ETEC's visie op de ingenieursvorming

ETEC biedt aan zijn studenten Elektrotechniek een veelzijdige en boeiende opleiding met zeer uitgebreide carrièremogelijkheden in verscheidene sectoren: nijverheid, dienstverlening en overheid.

ETEC's rijke onderzoekstraditie rond elektrische voertuigen heeft de aanzet gegeven tot de voorstelling van een specifiek curriculum rond vervoerstechnologie, waar zowel conventionele als alternatieve aandrijvingen worden behandeld in het licht van een globaal verkeers- en milieubeleid.

Deze specifieke opleiding speelt bij uitstek in op de huidige maatschappelijke problemen.

 

Door een jarenlange ervaring in onderwijs, onderzoek en dienstbetoon heeft ETEC een gedegen visie op haar primaire taak, de vorming van de ingenieurs, kunnen ontwikkelen.

Enerzijds is het duidelijk dat de ingenieursvorming, onder meer door middel van haar onderzoeksactiviteiten, steeds in de frontlijn van de technologische ontwikkeling moet aanwezig zijn, teneinde de student te kunnen onderdompelen in een wetenschappelijke en hoogtechnologische omgeving die inspireert tot wetenschappelijk onderzoek en die intellectueel verrijkend is. ETEC heeft zich dan ook steeds toegelegd op nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals de elektrische voertuigen.

Anderzijds is ETEC er zich van bewust dat de kracht van de ingenieursvorming aan de Belgische universiteiten grotendeels steunt op de polyvalentie van de ingenieur, die zich als generalist bij uitstek kan inwerken in zeer verscheidene problemen en aldus in staat is om in zeer verschillende situtaties en in zeer verschillende functies zijn bekwaamheden te ontplooien en een bijdrage te leveren tot het algemeen maatschappelijk welzijn. Dit geldt zowel voor de theoretisch gerichte burgerlijk ingenieur als voor de praktisch gerichte industrieel ingenieur.

ETEC zal haar studenten derhalve een zo breed mogelijke vorming bieden als deel van een algemene wetenschappelijke en technische ingenieurscultuur, waarbij tevens aandacht wordt besteed aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de ingenieur als intellectueel.

Samenvattend kan men zeggen dat ETEC, mede gezien de brede maatschappelijke relevantie van haar vakgebied, een ideale onderwijs- en onderzoeksomgeving aanbiedt ter vorming van de ingenieurs van morgen.

 

 

©2007-2021 • Vrije Universiteit Brussel • Vakgroep ETEC • Pleinlaan 2 • 1050 Elsene • 02/6292804 •