avere

citelec

epe

Petice na podporu vývoje elektromobilů na baterie, hybridních elektrických vozidel a elektromobilů na palivové články

AVERE, CITELEC a EPE chtějí nasbírat velké množství podpisů podporující následující návrh, který bude předložen v pořadí Evropskému parlamentu, Ervopské komisi a Radě ministrů.

Omezené ropné zdroje a jejich politické a ekonomické efekty vedou k potřebě snížení závislosti na dovozu ropy a následně k vývoji alternativních zdrojů energie. Kromě těchto ekonomických a politických aspektů jsou zde závažné ekologické důvody ke změně našich dopravních systémů: globální oteplování, porušená ozónová vrstva, kyselé deště, atd.

V souvislosti s dnešními dodávkami energie a problémy klimatických změn je podstatné, aby kompetentní evropské řídící orgány podporovaly technologie, které usilují o snížení evropské závislosti na energiích, stejně jako dopad lidské činnosti na životní prostředí.

Elektromobily (bateriové, hybridní a se spalovacími články) jsou nepochybně součástí těchto technologií.

AVERE, CITELEC a EPE tedy žádají Evropský parlament, Evropskou komisi a Radu ministrů k sestavení obsáhlého programu na rozvoj a demonstaci elektrických(bateriových) a hybridních vozidel, tak aby vyzdvihly jejich příslušné a okamžité přínosy na úspory energie, snížení emisí, a zároveň odstraňovat překážky, omezující tyto technologie, z reálného vstupu na trh.

K výše uvedenému AVERE, CITELEC a EPE žádají o taková opatření, ktrerá by začala platit tak rychle, jak je to jen možné, a která by zahrnovala hlavní evropské obchodní a technologické konkurety jako jsou Japonsko, USA a Čína, kteří jsou zapojeni v podobných programech významného měřítka.

Bateriový elektromobil je dostupným řešením umožňující úspory energie a snížení emisí až o 50% ve srovnání s obdobným automobilem se spalovacím motorem a přitom naprosto bez emisí v místě použití. Při osazení Lithiovými nebo NaNiCl bateriemi může elektromobil pokrýt vzdálenost 150 až 250 km, což mu dává 20 až 35% pokrytí trhu. Toto vyhovuje potřebám většině dojíždějících, druhým rodinným vozům, stejně jako většině malých užitkových vozů. Za těchto tržních podmínek může být elektromobil nabízen za běžně vyšší cenu než konvenční automobil, ale nízká spotřeba by nahradila tyto extra výdaje dříve než v polovině životnosti vozidla a zároveň by za celou životnost vozidla vyprodukovala finanční užitek.

Elektrické hybridní vozidlo je dostupným řešením umožňující úspory enerigie o 20 až 30% ve srovnání s obdobným automobilem se spalovacím motorem. Tato úspora může být ještě zvýšena pokud jsou baterie dobíjeny z elektrické sítě. Dosáhne se také výrazného snížení emisí.
Hybridní vozidlo je osazeno NiMH nebo Lihiovými bateriemi a/nebo superkondenzátory a nemá omezení v dojezdu mimo v čistě elektrickém režimu. Odvolává se na stejný trh jako automobil se spalovacím motorem, a tak tedy může, v doplnění s bateriovými elektromobily, pokrýt celý trh.
a těchto tržních podmínek může být hybridní vozidlo nabízeno za běžně vyšší cenu než konvenční automobil, ale nízká spotřeba by nahradila tyto extra výdaje dříve než v polovině životnosti vozidla a zároveň by za celou životnost vozidla vyprodukovala finanční užitek.

The Vozidlo s palivovým článkem je dlouhodobé řešení, které není dostupné na komerční bázi pro přístích 15 až 20 letech. Vozidlo s palivovým článkem následuje kontinuitu vývoje elektrických vozidel, baterie vyměněny zcela nebo částečně za palivový článek sdružený s nebo bez superkondenzátorů. Tato technologie je zajimavá od doby, kdy začala používat vodík jako zdroj energie. Ačkoliv jeho energetická a ekologická výkonnost bude podřadná těm již vyvinutým bateriovým elektromobilům, může být pravděpodobně porovnána s hybridními vozidly.
Spojení palivového článku, baterií a superkondenzátoru umožní dojezd v rozmezí mezi bateriovými a hybridními vozidly; vozidlo s palivovým článkem tedy může být doplněk k těmto typům vozidel.
Za těchto tržních podmínek může být vozidlo s palivovým článkem nabízeno za tržní cenu porovnatelnou s bateriovými elektromobily nebo hybridními vozidly. Návratnost zvýšených nákladů však bude výrazně záviset na cenách vodíku v ekonomice, kde přímá spotřeba elektrické energie(bateriové elektromobily a hybridní vozidla) bude konkurovat nepřímé spotřebě elektrické energie nebo dalším energiím skrze přeměnu ve vodík.

Bateriové elektromobily, hybridní vozidla a vozidla s palivovým článkem mají přístup k širší základně čístých zdrojů energie než běžné automobily, dopad na životní prostředí směřující k nule stejně jako snížení energetické závislosti, jaké nebylo nikdy předtím dosaženo.

Tato petice je společnou iniciativou: